Sonntag, 22. Juli 2007

Weapons of mass destruction

You fucked this one up Mr. Bush.

1 Kommentar:

the_zipper hat gesagt…

Many liers get away like that, mei brauch een kaum nach dozou ze soen. Sou Leit geheieren op Den Haag virun Gericht! Ech fannen et emmer nees traureg dass et keen Moyen get sou Leit an irgend enger art an weis ze stoppen ausser vielleicht durch Gewalt!