Samstag, 21. Juli 2007

Lëtzebuergesch...korrekt!

Ech probéieren och alt emol eis Sproch richteg ze schreiwen. Bis lo hun ech dat awer alles éischter op Basis vu mengen selwer-erfonntenen Reegelen gemach. Dat ass lo riwwer, well ech nämlech en Dokument fonnt hun wat mer seet ewéi et geet. Ech ginn dervun aus dass alleng an dësen puer Sätz schon masseg Feeler sinn, dat probéieren ech lo oofzeschaafen.

Wier flott wann allmensch deen sain Blog mat eiser Sprooch fiddert et och wéinstens op ongeféier richteg maache géif. Ech fannen et schued dass ech op franséich masseg Verben an masseg verschiddenen Zaiten (vun deenen der vill Bullshit sinn) déklinéieren (seet een dat sou??) kann mee dass ech mol net wees wéi ech Spro(o)ch richteg schreiwen.

Schock deng Elteren, léier Lëtzebuergesch!

An hep, hei ass de Link: Lëtzebuergesch

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Ja, wahrscheinlich deshalb ist es

Anonym hat gesagt…

I thought I was scared to get off the conversation until I see that they may have a lupus flareup, and behind the cholesterol-lowering drug Lipitor.
These symptoms may develop in the first week in the book on lupus, with no known cures for lupus approved
in the body experiences systematic inflammation and stimulates the making of autoantibodies.


Take a look at my page; Coosa Pines lupus doctor

Anonym hat gesagt…

This access allows you Web contrive, coordinating displacement and blogging.
This will if the tick through and through results in a purchase.


Look at my site :: Click here

Anonym hat gesagt…

Frequent episodes of ligament pain lasting for considerable period of time, accompanied by fever, or bleeding from the vaginal area, will require a visit to a doctor for further diagnosis. how to get pregnant is the biggest question for the new generation couples.
http://pregnancyhelper.in/fertility-statistics.html