Sonntag, 25. November 2007

Envoi recommandé

Unbedingt ukucken. Zipper goes Conceptual.

E klengen Manktum un Material ass nach do, mer schaffen awer drun.
Net vergiessen e Kommentar ofzegin!

Keine Kommentare: